De meest oneerlijke belasting die er maar is (gemeente afhankelijk)

Ik woon sinds 1987 in Almere-Buiten, wat vanaf 2007 Almere Buiten heet. Ja, dat koppelteken maakt het verschil, dat kleine – (streepje) verwijderen van de borden kostte 55.000 euro.. Maar daar gaat het nu niet om.

Ik maak me nogal pissig over de HONDENBELASTING, een melkkoe die gemeenten in Nederland MOGEN heffen.

Ik heb een hond en dat kost me ongeveer 100 euro per jaar, plus eten, drinken, jaarlijkse dierenartskosten. Nu vraag ik mij werkelijk af waarom de gemeente 100 euro per hond per jaar nodig heeft. Bij een kat kan ik het me nog voorstellen. Als een kat buiten loopt, (dus ik heb het niet over de binnenkatten) dan schijt dat beest overal en nergens. Ook in de openbare zandbakken en speelplaatsen waar als ondergrond zand wordt gebruikt. De gemeente moet dat dus zo nu en dan verversen en maakt daar dus kosten aan en dat door o.a. door katten  wordt veroorzaakt.

Maar voor katten is er geen kattenbelasting! Waar wordt het geld dat door hondenbezitters wordt opgehoest dan wel voor gebruikt? Ik citeer WikiPedia:

Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan.[1] Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel “de vervuiler betaalt”. Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan.

De hondenbelasting is geen zgn. bestemmingsheffing. De inkomsten uit hondenbelasting vloeien naar de algemene middelen; de gemeente kan deze middelen naar eigen inzicht gebruiken. Tegenover de betaling van de hondenbelasting hoeft de gemeente dus geen rechtstreekse, aanwijsbare tegenprestatie te leveren, zoals (bijv.) het ter beschikking stellen van plastic zakjes om hondenpoep op te ruimen.

En omdat we anno 2012 geen hondenkarren gebruiken als transportmiddel, geen zwerfhonden en geen last van hondsdolheid meer hebben, houden de gemeenten de belasting er lekker in om gewoon de kas makkelijk te spekken zonder dat er maar iets van een tegenprestatie geleverd wordt.

Maar waarom betaal je in Almere wel hondenbelasting en in Zeewolde niet?

Gemeenten die geen hondenbelasting heffen (vaak omdat deze door de relatief hoge perceptiekosten onvoldoende doeltreffend wordt geacht) kunnen de gemiste inkomsten compenseren door een verhoging van andere gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). Dit gebeurde bijv. in Arnhem.

Dan ben ik nu wel benieuwd hoeveel er wordt opgehaald aan hondenbelasting en hoeveel kosten er zijn om deze oneerlijke belasting in stand te houden. En waar wordt dat geld dan wel voor gebruikt? Om streepjes van borden te halen misschien?

Comments

comments

4 comments

  1. Ray Hoppe zegt:

    Persoonlijk vind ik de erf belasting en dan met name de belachenlijke hoogte daarvan. Maar eigenlijk geld dat voor elke belastin over belasting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *